65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

tytuł projektu: Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Wałbrzych 58-306 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Suma dof. – 260114,62 Suma dof. UE – 260114,62 półtusk , zameldowanie , akt małżeństwa do czego potrzebny , rządzą , nash […]

Read More »