66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

tytuł projektu: Badanie potrzeb podlaskiego rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-732 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Suma dof. – 1562140,74 Suma dof. UE – 1327819,63 drewno sosnowe cena m3 2022 , wewnętrzna motywacja , pojazdy gov , narodowy dzień zwycięskiego powstania yyyyy POKL.06.01.01-20-099/08-05 (5421721656) uczelnia wyższa 00 Nie dotyczy 6/28/2010 […]

Read More »