69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

tytuł projektu: Asystent osoby starszej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdańsk 80-461 Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Suma dof. – 329663,2 Suma dof. UE – 280213,72 kwarantanna po powrocie z meksyku , dzień bez samochodu poznań , gmina krzywiń , zmiany 2019 , eic accelerator , czarnogóra paszport czy dowód osobisty 2022 , portale […]

Read More »