68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Zakład Doskoanlenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu

tytuł projektu: ASY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Kielce 25-950 Zakład Doskoanlenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu Suma dof. – 185092,22 Suma dof. UE – 157328,39 doplaty do swin 2019 , urząd gminy stare miasto , sytuacja na granicy z białorusią , mielące kamienie krzyżówka , ekstrawertykiem , boderline […]

Read More »