66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

tytuł projektu: „Apetyt na pracę w Skrwilnie” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Wąpielsk 87-337 „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Suma dof. – 47305 Suma dof. UE – 40209,25 alert cybernetyczny , kw zad żądanie wpisu w księdze wieczystej , dzień pracownika socjalnego 2021 , wzór dodatku osłonowego , koronawirus dziś […]

Read More »