66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie

tytuł projektu: „Ambitni i Przedsiębiorczy” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Lublin 20-080 Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie Suma dof. – 58571842,96 Suma dof. UE – 50257862,44 ilu obcokrajowców mieszka w polsce , torbiel szyszynki a stres , ksiega wieczysta , galeria forum , badanie na nosicielstwo , pomoc dla artystów yyyyy POKL.06.01.03-06-011/08-11 […]

Read More »