66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tytuł projektu: Alternatywne źródła dochodu w powiecie ostrołęckim Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-010 „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suma dof. – 44740 Suma dof. UE – 38029 ratuszowa gniezno , agata nowakowska , wydział abonamentu rtv bydgoszcz kontakt , choroba odra , lipnica , urząd wojewódzki w gdańsku , śmiertelność po […]

Read More »