66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Aktywny społecznie – aktywny zawodowo Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Katowice 40-952 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Suma dof. – 47757,66 Suma dof. UE – 40594,01 porownanie , świecie nad osą , instalacja co i cwu , wyjazd na ukrainę ubezpieczenie covid , kpo co to jest , szoko , chełmie […]

Read More »