65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

tytuł projektu: Aktywny pośrednik pracy II Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Janów Lubelski 23-300 Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Suma dof. – 191546,08 Suma dof. UE – 191546,08 botm świadectwo kierowcy , emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 , czerwona wstążka symbol , gmina cegłów , wniosek o login i […]

Read More »