66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku

tytuł projektu: Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Płock 09-400 Gmina Miasto Płock-Miejski Urząd Pracy w Płocku Suma dof. – 22262663,29 Suma dof. UE – 20713091,98 brexit termin , dodatek osłonowy wniosek online profil zaufany , czy w maju wracamy do szkoły […]

Read More »