66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz

tytuł projektu: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA SUKCES – II EDYCJA Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-337 Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz Suma dof. – 47956 Suma dof. UE – 40762,6 in1 online , co ile mozna oddawać krew , limity od 1 grudnia , kredyty pomoc , prawa miejskie , lockdown […]

Read More »