66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie

tytuł projektu: Aktywność, wiedza-Mieroszów ma liderów Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Wałbrzych 58-305 Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie Suma dof. – 49536,96 Suma dof. UE – 42106,42 dzisiaj zakażeń , rodzinne ogródki działkowe , kocioł do sterylizacji narzędzi chirurgicznych , kwoty dopłat bezpośrednich 2020 , ferie świętokrzyskie 2020 , ofac , […]

Read More »