66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Legnicki – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

tytuł projektu: „Aktywni zawodowo 2008” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Legnica 59-220 Powiat Legnicki – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Suma dof. – 26084017,83 Suma dof. UE – 22592953,6 rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2021 , wnioski oslonowe 2021 , rezygnacja ze stażu z przyczyn osobistych , szczepionka dla dzieci na […]

Read More »