66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ZIUNA”

tytuł projektu: Aktywni na wsi – inicjatywy oddolne na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców Suwalszczyzny Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Przerośl 16-427 Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ZIUNA” Suma dof. – 2768,89 Suma dof. UE – 2353,56 gdzie zgłosić patologię w rodzinie , rozporzadzenie w sprawie egib , estoński cit co to , zgłoszenie nop , […]

Read More »