66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Krzysztof Kot, Magdalena Kot, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” Krzysztof Kot, Magdalena Kot spółka cywilna

tytuł projektu: Aktywni na dłużej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Radom 26-600 Krzysztof Kot, Magdalena Kot, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” Krzysztof Kot, Magdalena Kot spółka cywilna Suma dof. – 1278186 Suma dof. UE – 1086458,1 ustawa o karcie polaka , można byłoby , rejestracja fsl , wydział […]

Read More »