66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

tytuł projektu: Aktywna młodzież Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński 11-100 Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Suma dof. – 138668,36 Suma dof. UE – 117868,1 nakłady , gimnazjum sławków , jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 2020 , sieradz województwo , polibiusz , punkt szczepień stadion narodowy , stowarzyszenie […]

Read More »