69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

tytuł projektu: AKTYWNA – kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach wiejskich Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-441 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Suma dof. – 232325,8 Suma dof. UE – 197476,93 prokuratura okręgowa w szczecinie , wnioski do agencji restrukturyzacji modernizacji rolnictwa 2022 , ekstrawertyk co to znaczy , koronawirus 22 […]

Read More »