66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

tytuł projektu: Aktywizujemy i budujemy lepsze jutro w Gminie Bobrowo Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Brodnica 87-300 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Suma dof. – 48330 Suma dof. UE – 41080,5 barbara remberk , rada miasta warszawa , gov pl wjazd do niemiec , rachmistrz numer telefonu , goeportal , aplikacja covid […]

Read More »