66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa szansą na pracę. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Oświęcim 32-600 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Suma dof. – 49985 Suma dof. UE – 42487,25 muzeum narodowe lublin , komunikacja werbalna i niewerbalna prezentacja , panama , bravo stopien alarmowy , api , zarobki psychologa yyyyy POKL.06.03.00-12-040/09-01 (5492121389) […]

Read More »