66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYSZKOWIE

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Wyszków 07-200 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYSZKOWIE Suma dof. – 114538,36 Suma dof. UE – 97357,6 mały zus plus 2022 , wyjaśnij w jaki sposób można się chronić przed skutkami tsunami , zamykaja granice , stopnie alarmowe w […]

Read More »