66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Konin 62-510 Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie Suma dof. – 715423 Suma dof. UE – 608109,55 przedstaw reakcje zsrr na wydarzenia w polsce w 1980 roku , urząd wojewódzki wrocław cudzoziemcy , kraje efta , […]

Read More »