66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Sławieński – Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Sławno 76-100 Powiat Sławieński – Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie Suma dof. – 21928073,44 Suma dof. UE – 18661812,42 poniżej zapisano wszystkie dodatnie liczby całkowite mniejsze od 50 , ile się czeka na paszport , ilu ukraińców przyjechało do […]

Read More »