66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

tytuł projektu: Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Siemiatycze 17-300 Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach Suma dof. – 10149927,51 Suma dof. UE – 9500013,54 10 maja wracamy do szkoly , wierny , www krus gov pl , żegluga przybrzeżna krzyżówka , gdzie zgłosić dziecko po urodzeniu […]

Read More »