66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Wilkołaz poprzez szkolenia z zakresu stolarstwa Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Lublin 20-074 Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie Suma dof. – 49564,12 Suma dof. UE – 42129,5 wniosek o urlop wychowawczy , uzupełnij zdania właściwymi określeniami , rodzaje bodźców , jak sprawdzić wynik testu […]

Read More »