66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Olsztyn kluczem do rozwoju lokalnej społeczności. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Częstochowa 42-217 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Suma dof. – 41968,09 Suma dof. UE – 35672,88 co to znaczy op , 24 marca święto , e mikrofirma , rejestracja sb jakie miasto , pfron dofinansowanie […]

Read More »