66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Olszanka/Urząd Gminy w Olszance

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Olszanka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Olszanka 08-207 Gmina Olszanka/Urząd Gminy w Olszance Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 umowa o pracę wzór 2022 , stolice województw , koronawirus raport dzienny , smyk praca , msp , upoważnienie do reprezentowania , ile jest w […]

Read More »