66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Formac Polonia sp. z o.o.

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa kobiet po 50 roku życia z Andrychowa i okolic Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Kraków 31-153 Formac Polonia sp. z o.o. Suma dof. – 47036 Suma dof. UE – 39980,6 kancelaria rady ministrów , rozkład normalny statystyka , fundacja słoneczko , na podstawie tekstu mapy oraz mapy polski zamieszczonej […]

Read More »