66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych PROGRES

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa kluczem do rozwoju lokalnej społeczności Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-161 Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych PROGRES Suma dof. – 48054 Suma dof. UE – 40845,9 mz web , liczba ludności polski 2021 , zus zba , atak na lwów 26 marca , umowa o dzieło wzór 2019 , […]

Read More »