66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat strzelecko- drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Strzelce Krajeńskie 66-500 Powiat strzelecko- drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich Suma dof. – 19811043,93 Suma dof. UE – 16852972,04 wskaznik , iv fala koronawirusa , skup borówki amerykańskiej , kursy z certyfikatem online , […]

Read More »