66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Ostródzki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

tytuł projektu: Aktywizacja młodych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Ostróda 14-100 Powiat Ostródzki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Suma dof. – 1340339,16 Suma dof. UE – 1139288,29 test na osobowość mbti , potrawa z cielęcych języków krzyżówka , oferty pracy koszalin , rynek katowice yyyyy POKL.06.01.01-28-043/12-01 (7411821179) powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 00 Nie dotyczy […]

Read More »