69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

tytuł projektu: Akademia zawodowej aktywności Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Kartuzy 83-300 Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Suma dof. – 424636,86 Suma dof. UE – 360941,33 olsztyn elk , wirus zachodniego nilu , polska szczepienia , szczepimy sie punkty szczepień , now ład , metodologia badań , kod działalności gospodarczej […]

Read More »