66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 60-179 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 641678,86 Suma dof. UE – 545427,03 pęknięty dowód osobisty , wyszukiwarka śor , czolgi , punktowe bóle głowy , rejestracja profilu zaufanego , poland cities , gis kinder salmonella , […]

Read More »