69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Prywatna Szkoła Języków Obcych JUNIOR s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski

tytuł projektu: AKADEMIA AKTYWNYCH KOBIET Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Opole 45-273 Prywatna Szkoła Języków Obcych JUNIOR s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski Suma dof. – 513956 Suma dof. UE – 436862,6 najdłuższe rzeki , zastrzeż dowód osobisty , nip 8 , arimr zielona góra , złom aluminium , usa koronawirus , pes państwowy […]

Read More »