66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

tytuł projektu: Agroturystyka – szansą na rozwój wsi. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Stary Sącz 33-340 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” Suma dof. – 20360 Suma dof. UE – 17306 skala matematyka , jak długo czeka się na dowód osobisty , mon aktualności , ambasada rp w teheranie , kodeks pracy urlop […]

Read More »