66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

tytuł projektu: Agroturystyka szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Miedziana Góra Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Rzeszów 35-205 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze Suma dof. – 45830 Suma dof. UE – 38955,5 dodatek dla emerytów , zasiłki rodzinne 2021 , program miecznik 2021 , obostrzenia w grecji 2021 , progi , co to jest […]

Read More »