66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

tytuł projektu: Agroturystyka- nowe możliwości Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Mielec 39-300 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności Suma dof. – 37799,2 Suma dof. UE – 32129,32 europejskiego obszaru granicznego , bon turystyczny czy jest jednorazowy , komisja lekarska mswia szczecin , rcb praca yyyyy POKL.06.03.00-18-014/08-00 (8172045843) stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami […]

Read More »