68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Gmina Gubin o statusie miejskim

tytuł projektu: 40.000 na plusie – wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gspodarczą Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Gubin 66-620 Gmina Gubin o statusie miejskim Suma dof. – 2029646,02 Suma dof. UE – 1725199,12 kredyt samochodowy , produktów , co to są umiejętności , certyfikat covid do pobrania , us cieszyn , wniosek […]

Read More »