69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Prywatna Szkoła Języków Obcych JUNIOR s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski

tytuł projektu: AKADEMIA AKTYWNYCH KOBIET

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-273

Prywatna Szkoła Języków Obcych JUNIOR s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski

Suma dof. – 513956

Suma dof. UE – 436862,6

najdłuższe rzeki
, zastrzeż dowód osobisty
, nip 8
, arimr zielona góra
, złom aluminium
, usa koronawirus
, pes państwowy egzamin specjalizacyjny
, koronawirusa zakażenia 8 listopada

yyyyy

POKL.06.01.01-16-031/10-00

(7541094192)

spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

1/18/2011 – 2/29/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)