69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

tytuł projektu: Mobilni rodzice

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-018

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Suma dof. – 270386

Suma dof. UE – 229828,1

wzrost 13 latka
, ukraina miasta
, poznańska
, mikołów
, ile można jechać na ekspresowej
, 282kk

yyyyy

POKL.06.01.01-16-029/09-00

(5220001895)

fundacja

00 Nie dotyczy

2/10/2010 – 1/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)