69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Samorząd Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

tytuł projektu: Powrót do zatrudnienia

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-315

Samorząd Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Suma dof. – 19993871,97

Suma dof. UE – 16994791,17

dziel pdf
, restauracja stolica
, dobrowolne zgłoszenie się do szpitala psychiatrycznego
, gdzie dostać zaświadczenie o niekaralności
, livestock
, 2 stopień bravo
, zakupowiec
, rolne
, nowa wieś wielka
, swiatowy dzien dzikiej przyrody
, co to jest pył zawieszony
, kzk gop 606
, restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 wymagania
, strona rządowa
, najnowsze wiadomosci z polski
, budynek

yyyyy

POKL.06.01.01-16-002/13-01

(7542663278)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

11/13/2014 – 12/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)