69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi INVESTIN Sp. z o.o.

tytuł projektu: Społeczno-Zawodowy Program Inicjowania Lokalnej Kobiecej Aktywności „SZPILKA”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Warszawa 00-656

INVESTIN Sp. z o.o.

Suma dof. – 65291,65

Suma dof. UE – 55497,9

marszałek województwa
, koszt utrzymania pracownika 2022
, wolność definicja
, urlop rodzicielski 2021
, licencja wspólnotowa dla kierowców pojazdów do 3 5 t
, gmina mucharz

yyyyy

POKL.06.01.01-16-002/09-03

(5252245152)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

9/27/2010 – 9/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)