69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

tytuł projektu: Wspieramy aktywne kobiety

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Wałcz 78-600

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Suma dof. – 87650

Suma dof. UE – 74502,5

zwierze na h
, geoportal gov pl
, darmowe projekty domów polski ład
, podstawa programowa klasa 2

yyyyy

POKL.06.01.01-32-057/07-02

(7651014142)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/10/2008 – 7/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)