69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich

tytuł projektu: Nowy zawód, nowe kwalifikacje kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Środa Wielkopolska 63-000

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich

Suma dof. – 610840

Suma dof. UE – 519214

koronawirus 21 maja 2021
, dane po angielsku
, oszustwo kwarantanna
, podkarpackie kiedy ferie
, żłobki przedszkola
, inicjatywa 25 pl
, kta rejestracja
, granica morska polski
, cytaty dla szefa
, rp turystyka
, gmina zakrzewo
, kwalifikacja wojskowa
, szczepmy się infolinia

yyyyy

POKL.06.01.01-32-038/08-01

(7861634276)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

1/15/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)