69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

tytuł projektu: Spawanie wg norm europejskich – przepis na nowe życie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Szczecin 70-965

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Suma dof. – 598663,45

Suma dof. UE – 508863,93

co znaczy pog
, bomba tallboy
, pocovidowe zapalenie płuc
, us bialogard
, holandia po angielsku
, jak sprawdzić dowód osobisty
, do kiedy wnioski o dopłaty rolnicze 2022
, gov pl poradnik na czas kryzysu i wojny

yyyyy

POKL.06.01.01-32-036/08-02

(8510107787)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

12/10/2010 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)