69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji – szansą na rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Poznań 60-855

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Suma dof. – 898172

Suma dof. UE – 763446,2

jak się przemeldowac
, aplikacja covid paszport
, czy jest obowiązek noszenia maseczek
, e-twój pit
, kinder wycofane produkty
, mobywatwl
, historia gov pl
, obostrzenia dla restauracji
, ochrona zdrowia
, chłopak 19 lat
, cutaty

yyyyy

POKL.06.01.01-30-061/08-02

(7811766001)

uczelnia wyższa

00 Nie dotyczy

1/21/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)