69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Gmina Pobiedziska

tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowej

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Pobiedziska 62-010

Gmina Pobiedziska

Suma dof. – 936638,28

Suma dof. UE – 796142,54

elw rejestracja
, renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat
, biała podlaska wojsko wraca
, wyszukiwarka ufg
, częstochowa urząd miasta
, zawarte
, wloclawek
, covid łotwa
, tarcze dla przedsiębiorców
, refluks icd 10
, przyrost naturalny to
, czy otworza galerie w lutym
, loteria szczepionkowa – jak się zarejestrować
, ministerstwo pracy
, jakie obostrzenia od 19 kwietnia
, dane synonim
, insurance
, zaświadczenie o niekaralności wzor
, jak zweryfikować podpis elektroniczny
, umiejętności komunikacyjne przykłady

yyyyy

POKL.06.01.01-30-058/08-02

(7773094478)

wspólnota samorządowa – gmina

00 Nie dotyczy

3/26/2010 – 5/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)