69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

tytuł projektu: Wsparcie, szkolenie, staż, zatrudnienie – dla mieszkańców powiatów; słupeckiego, konińskiego ziemskiego, m. konina, kolskiego, tureckiego.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Łódź 90-243

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Suma dof. – 157158,59

Suma dof. UE – 133584,8

umowa o przeniesienie praw autorskich
, status ozdrowieńca ile trwa
, grzebień tkacki krzyżówka
, gddkia białystok
, przyjazd do polski z niemiec
, dochod definicja
, bip płock
, trójbój wśród letnich dyscyplin olimpijskich
, cechy na k
, eurzad skarbowy
, gus statystyki
, kurs dowódcy osp
, szkoła podstawowa nr 2 olsztyn
, jemen sytuacja 2022
, zus opieka covid

yyyyy

POKL.06.01.01-30-051/08-02

(7251901968)

fundacja

00 Nie dotyczy

11/5/2009 – 12/14/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)