69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny

tytuł projektu: Osoby bezrobotne wracają do pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Warszawa 00-050

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny

Suma dof. – 402335

Suma dof. UE – 341984,75

urząd pracy bielsko
, dopłaty do paliwa 2021
, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 2019
, ferie 2022 mazowieckie
, pensja minimalna 2023
, cena rabarbaru 2021 skup
, bakterie z grupy coli
, zamknięcie uczelni 2021
, podwyżka najniższej krajowej 2022 od kiedy
, uczeń szkoły wojskowej krzyżówka
, matura próbna cke 2021
, szczepienie covid dla ozdrowieńca
, cena kilowatogodziny 2022
, obostrzenia po 28 kwietnia
, wrocław wiki
, autostradą a2 aplikacja

yyyyy

POKL.06.01.01-26-150/10-01

(5260001105)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

12/28/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)