69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta – Borowiecka Sp. J.

tytuł projektu: 45 + Kobiety z przyszłością

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Kielce 25-751

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta – Borowiecka Sp. J.

Suma dof. – 425730

Suma dof. UE – 361870,5

jak wypełnić wniosek osłonowy
, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
, koronawirus dziś polska
, wsparcie dla samozatrudnionych tarcza
, wg warmia
, kody resortowe 2021
, logowanie gus

yyyyy

POKL.06.01.01-26-063/10-01

(9591762900)

spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

12/30/2010 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)