69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

tytuł projektu: Przedsiębiorcze Perspektywy Zawodowe Kobiet

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Ostrowiec Świętokrzyski 27-400

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Suma dof. – 226477,55

Suma dof. UE – 192505,92

kiedy wyplata 13 emerytury
, sarnowo
, wizja przedsiębiorstwa
, aplikacja pulmocare
, public relations przykłady
, badanie covid
, pup rejestracja
, matematyka z plusem 8

yyyyy

POKL.06.01.01-26-001/12-01

(6612228921)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/25/2013 – 11/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)